Preimpressió

Foto: Preimpressió

Els serveis relacionats amb la fase de preimpressió són fonamentals per garantir la qualitat del producte final. Per això disposem de:  • CTP Agfa Avalon 1143x1448

  • Imposició i workflow Apogee Manager

  • Software de validació d’arxius i retoc actualitzat a les darreres versions, per Apple Mac i Windows

  • FTP per descarregar i carregar arxius

  • Custòdia d’arxius en discs NAS Raid 5 replicat i amb backup diari

  • Gestió de color amb ColorProof integrat a Apogee Control segons ISO 12647-Fogra39

  • Plotter de proves Epson 7900
Així mateix, disposem de col·laboradors, amb una relació molt estreta, per donar servei en maquetació, correcció, escanejat OCR, etc.