Missió

Des dels nostres inicis, la nostra missió com a impremta orientada a les empreses editorials ha estat afegir valor al servei ofert als nostres clients.

La impremta Romanyà Valls, S.A. forma part d’una llarga tradició d’esforç i èxit que s’inicià el 1956, a la població de Capellades.
Des de mitjan anys 60 hem intentat oferir la màxima qualitat en la impressió i l’enquadernació de llibres. Aquesta estratègia ens ha impulsat a un procés constant d’innovació i incorporació de tecnologia amb l’objectiu de millorar la qualitat i la competitivitat al servei de la producció editorial.
No volem només imprimir llibres. Busquem aportar solucions als nostres clients i assessorar-los en tot moment, perquè volem facilitar-los la feina.
Els principis que orienten la nostra activitat són: tradició, innovació i proximitat.
Tradició, una forma de fer llibres basada en l’experiència, la serietat, el rigor i la professionalitat.
Innovació, una actitud permanent orientada a la millora constant dels nostres processos productius per donar un servei més ampli i àgil.
Proximitat, en la relació amb el client: estem al seu costat durant tot el procés, i li oferim respostes ràpides.